Notice: Undefined index: bodybottom in /home/art4light/domains/art4light.nl/public_html/index.php on line 373

Notice: Undefined index: centered in /home/art4light/domains/art4light.nl/public_html/index.php on line 375
Footer - Privacy
Vul hieronder de code in die u gekregen heeft van Art4Light

Code is onjuist

Search
UK Winkelwagen Logo Art4Light

Art4Light Privacy policy

Bij bezoek aan deze website kan Art4Light gegevens van u verwerken.

Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Art4Light uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciĆ«le Instellingen.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Art4Light beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.